İnsan Ticaretiyle Mücadele Platformu İletişim

Palermo Protokolü

Sınırıaşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol

İncele

Avrupa Konseyi Direktifi 2004/81/EC

Üçüncü Ülke Vatandaşları İnsan Ticareti Mağdurlarının Oturma İzni ile ilgili Avrupa Konseyi Direktifi (29.04. 2004)

İncele