İnsan Ticaretiyle Mücadele Platformu İletişim

İnsan Ticaretini Önleme Platformu (PAT)

İnsan Ticaretini Önleme Platformu (PAT) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COMMIT ( İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar) Projesi kapsamında Kıbrıs'ın kuzey kesiminde insan ticareti ile etkin mücadele için kurulmuş çok paydaşlı bir Platform’dur. Her türlü şekli ile insan ticaretine karşı etkili ve koordineli müdahalelerin oluşturulması ve insan ticareti üzerine bilginin artırılması çabalarına katkı koymak için farklı alanlardan paydaşların birlikte çalıştığı bir Platform’dur. İnsan Ticaretini Önleme Platformu’nun temel hedeflerinden biri insan ticareti ile mücadele için kademeli bir strateji planı ve eylem planı hazırlayarak sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır.


Platform Üyeleri: Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Çalışma Dairesi, İç İşleri Bakanlığı, Ombudsman (Yüksek Yönetim Denetçisi Ofisi)